Uvjeti korištenja

SportyPlus portal i aplikacije (u daljnjem tekstu Portal) u vlasništvu su tvrtke Inspirium d.o.o. (u daljnjem tekstu Inspirium). Inspirium omogućuje korištenje Portala te vezanih usluga i sadržaja u skladu s ovim Uvjetima korištenja. Uvjeti korištenja primjenjuju se na sve sadržaje i usluge na domenama i poddomenama u vlasništvu, suvlasništvu ili partnerstvu Inspiriuma. Uvjeti korištenja definiraju prava i obveze svih korisnika Portala.

Korištenje Portala smatra se potvrdom da su korisnici u svakom trenutku upoznati s ovim Uvjetima korištenja te da ih u potpunosti razumiju i prihvaćaju. Inspirium zadržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja.

Pristup Portalu, registracija korisnika

Za korištenje Portala i usluga portala potrebno je registrirati račun, pri čemu je korisnik dužan istinito popuniti registracijski formular te odabrati lozinku. Prilikom registracije korisnik mora pristati na ove Uvjete korištenja.

Korisnik je dužan čuvati podatke o korisničkom računu i sigurnosnoj lozinki, te je u potpunosti odgovoran za svu štetu nastalu neautoriziranim korištenjem svog korisničkog računa.

Završetkom registracije korisnik prihvaća odgovornost za sve aktivnosti prouzročene uporabom Portala.

Inspirium nema pristup korisničkim lozinkama. Radi identifikacije prilikom pružanja pomoći korisnicima, Inspirium može zatražiti da korisnik pošalje zahtjev s email adrese koja je korištena prilikom registracije.

Klubovi

Portal primarno služi za korištenje usluga teniskih klubova koji su registrirani na Portalu. Posjećivanjem stranica određenog kluba uz ove Uvjete korištenja, pristajete i na klupske Uvjete korištenja.

Klubovi nude cijeli niz usluga na Portalu, poput registracije u klub, iznajmljivanja terena, sudjelovanja u klupskim natjecanjima i slično. Portal osigurava tehničku podršku za navedene usluge.

Portal će proslijediti potrebne korisničke podatke klubovima radi identifikacije prilikom konzumiranja ponuđenih usluga. Klubovi su obvezni te podatke na odgovarajući način pohranjivati i štititi.

Korisnički kreiran sadržaj

Od korisnika se očekuje da unosi istinite podatke na Portal. Inspirium zadržava pravo da ukloni sve podatke koje smatra netočnima i blokira korisnički račun koji postavlja takve podatke.

Uporaba Portala podrazumijeva kreiranje sadržaja koje može biti zaštićeno autorskim pravima. Korisnik kreiranjem takvog sadržaja na Portalu, predaje odgovarajuće ovlasti i dozvole, sukladno važećim zakonima, Inspiriumu, kako bi Inspirium mogao koristiti taj sadržaj za prikaz na Portalu.

Inspirium poštuje intelektualno vlasništvo i autorska prava drugih, te će ukloniti sav sadržaj za koji se pokaže da nisu osigurana odgovarajuća prava.

Korisniku je zabranjeno postavljati sadržaj koji nema pravo objavljivati, a Inspirium će u pravovremenom roku ukloniti sav sadržaj za koji se utvrdi da je nezakonito postavljen na Portal.

Korisniku je nadalje zabranjeno postavljati sadržaj koji potiče ili iskazuje mržnju prema bilo kojoj društvenoj skupini. Takav će sadržaj biti uklonjen, a korisnički račun oduzet.

Inspirium nije odgovoran za materijalnu štetu koja može nastati uklanjanjem sadržaja s Portala ako je sadržaj postavljen protivno Uvjetima korištenja.

Zaštita privatnosti i osobnih podataka

Inspirium je voditelj obrade osobnih podataka na Portalu sukladno važećim zakonima. Službenik za zaštitu osobnih podataka je Stjepan Drmić. ([email protected]).

Portal za svoj rad prikuplja određeni set podataka koji se smatraju privatnima u kontekstu važećih propisa, poput osobnog imena, email adrese, telefonskog broja, kućne adrese i slično. Ti se podaci koriste za komunikaciju s korisnicima, za utvrđivanje korisničkog identiteta te za upis u klubove. Podaci se neće koristiti u druge svrhe niti prosljeđivati trećim osobama bez prethodne korisnikove privole.

Inspirium ozbiljno shvaća svoje obveze u zaštiti osobnih podataka, te provodi aktivne mjere njihove zaštite.

Osim direktnog prikupljanja osobnih podataka, Portal koristi i Google Analytics za praćenje posjeta i mjerenje načina korištenja Portala. Pri tome se podaci anonimiziraju kako bi se smanjila količina izloženih osobnih podataka.

Zbog korištenja optimalnih serverskih postavki, moguć je povremeni prijenos podataka u treće zemlje. Inspirium radi sve u svojoj moći da smanji količinu podataka koji izlaze iz prostora Europske unije.

Promjene Uvjeta korištenja

Korisnik u svakom trenutku ima pravo tražiti brisanje svog računa.

Inspirium zadržava pravo u bilo kojem trenutku mijenjati ove Uvjete korištenja, te neće biti odgovoran za moguće posljedice koje proizlaze iz tih promjena.