Услови на употреба

Порталот SportyPlus и апликациите (во понатамошниот текст Портал) се во сопственост на компанијата Inspirium d.o.o. (во натамошниот текст Инспириум). Inspirium го овозможува користењето на порталот, и поврзаните услуги и содржини во согласност со овие Услови за користење. Условите за користење важат за сите содржини и услуги на домени и поддомени во сопственост, ко-сопственост или партнерство со Inspirium. Условите за користење ги дефинираат правата и обврските на сите корисници на Порталот.

Со користење на порталот, се смета дека корисниците се запознаени со овие Услови за користење во секое време и дека целосно ги разбираат и прифаќаат. Инспириум го задржува правото да ги промени овие Услови за користење.

Пристап до портал, регистрација на корисници

За користење на порталот и услугите на порталот, потребно е да се регистрира сметка, при што корисникот мора вистинито да го пополни формуларот за регистрација и да избере лозинка. При регистрација, корисникот мора да се согласи со овие Услови за користење.

Корисникот е должен да ги чува информациите за корисничката сметка и безбедносната лозинка и е целосно одговорен за сите штети предизвикани од неовластено користење на неговата корисничка сметка.

Со завршување на регистрацијата, корисникот ја прифаќа одговорноста за сите активности предизвикани од користењето на Порталот.

Инспириум нема пристап до корисничките лозинки. За целите на идентификација при обезбедување помош на корисниците, Inspirium може да побара од корисникот да испрати барање од адресата на е-пошта на корисникот што била користена при регистрацијата.

Клубови

Порталот првенствено се користи за користење на услугите на тениските клубови кои се регистрирани на порталот. Со посета на страниците на одреден клуб, покрај овие Услови за користење, вие се согласувате и со Условите за користење на клубот.

Клубовите нудат цела палета на услуги на порталот, како што се регистрација на клубови, изнајмување терени, учество во клупски натпревари итн. Порталот обезбедува техничка поддршка за гореспоменатите услуги.

Порталот ќе ги проследи потребните кориснички податоци до клубовите за идентификација при конзумирање на понудените услуги. Клубовите се обврзани да ги складираат и заштитат овие податоци на соодветен начин.

Содржина генерирана од корисниците

Се очекува корисникот да внесе вистинити податоци на Порталот. Инспириум го задржува правото да ги отстрани сите информации што ги смета за неточни и да ја блокира корисничката сметка што ја објавила таквата информација.

Користењето на порталот подразбира создавање на содржина која може да биде заштитена со авторски права. Со создавање на таква содржина на Порталот, Корисникот ги предава соодветните овластувања и дозволи, во согласност со важечките закони, на Inspirium, за да може Inspirium да ја користи таа содржина за прикажување на Порталот.

Инспириум ја почитува интелектуалната сопственост и авторските права на другите и ќе ја отстрани секоја содржина за која ќе се утврди дека ги нема соодветните права.

На корисникот му е забрането да објавува содржини што нема право да ги објавува, а Инспириум веднаш ќе ги отстрани сите содржини за кои ќе се утврди дека се незаконски објавени на Порталот.

На корисникот исто така му е забрането да објавува содржини што поттикнуваат или изразуваат омраза кон која било социјална група. Таквата содржина ќе биде отстранета и корисничката сметка ќе биде суспендирана.

Инспириум не е одговорен за материјална штета што може да настане од отстранувањето на содржината од Порталот доколку содржината е објавена спротивно на Условите за користење.

Заштита на приватноста и личните податоци

Инспириум е менаџер за обработка на лични податоци на Порталот во согласност со важечките закони. Службеник за заштита на лични податоци е Стјепан Дрмиќ ([email protected]).

За својата работа, порталот собира одреден сет на податоци кои се сметаат за приватни во контекст на важечките прописи, како што се лично име, адреса на е-пошта, телефонски број, домашна адреса итн. Овие податоци се користат за комуникација со корисниците, за воспоставување кориснички идентитет, и за регистрација во членство во клубот. Податоците нема да се користат за други цели или да се проследуваат до трети страни без претходна согласност на корисникот.

Инспириум сериозно ги сфаќа своите обврски во однос на заштитата на личните податоци и спроведува активни мерки за нивна заштита.

Покрај директното собирање лични податоци, Порталот користи и Google Analytics за да ги следи посетите и да мери како се користи Порталот. Притоа, податоците се анонимизираат со цел да се намали количината на изложени лични податоци.

Поради користењето на оптималните поставки на серверот, можен е повремен пренос на податоци во трети земји. Инспириум прави се што е во негова моќ за да го намали количеството податоци што излегуваат надвор од Европската унија.

Промени во Условите за користење

Корисникот има право да побара бришење на неговата сметка во секое време.

Инспириум го задржува правото да ги промени овие Услови за користење во секое време и нема да биде одговорен за можните последици кои произлегуваат од овие промени.